Mediju lietotprasme

Plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes apmācību kurss jaunatnes darbiniekiem

2017.gada 26.-31.martā, Rīgā, Latvijā

Šīs apmācības kursa mērķis bija attīstīt plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes un interneta kompetences jaunatnes darbinieku, proti, sniegt viņiem prasmes, kas nepieciešamas efektīvai izmantošanai masu mediju un interneta savā darbā.

Galvenās kursa tēmas bija plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi, manipulācijas un stereotipi plašsaziņas līdzekļos; kritiskās domāšanas attīstība; mediju tekstos izveide; Interneta instrumenti, iecietības un cīņas pret naidu un stereotipu veicināšana.

The main themes of the course were media literacy, manipulation and stereotyping in mass media; development of critical thinking; creation of media texts; Internet tools, promotion of tolerance and combating hatred and stereotypes.